Thomas J. Wlodkowski, Vice President of Accessibility, Comcast Cable.
Accessibility

Tom Wlodkowski: Empowering People Through Technology

Tom Wlodkowski: Empowering People Through Technology

Tom Wlodkowski, Vice President, Accessibility for Comcast Cable talks about empowering customers through innovative and accessible technology.

 
© 2021 Comcast